Kløverrabben

Speiderhytta til Oslo krets i KFUK-KFUM Speiderne

Kløverrabben

Kløverrabben

 
 

Speiderhytta Kløverrabben ligger lett tilgjengelig ved Rolandsjøen i Østmarka, kun 5 minutter å gå fra Enebakkveien. Likevel er det spennende og variert natur her, og man har rikelige muligheter til å drive friluftsaktiviteter.

 

Veibeskrivelse

Hytta har adresse Enebakkveien 630 på Siggerud.

Buss

Buss 550 fra Oslo Bussterminal til stoppested Sørmarka. Kryss veien og gå på veikanten med ryggen mot Oslo. På venstre side vil du se ei trapp som går inn i skogen. Gå opp trappa og følg stien til høyre (det er altså ikke hytta du ser rett frem).

Bil

Kjør til Klemetsrudkrysset og sving av til Enebakk. Følg Enebakkveien inn i Skikommune, Neste holdepunkt er skilt som viser avmerking til Sørmarka og Bussstopp Sørmarka begge på høyre side av veien. Kløverrabben ligger litt lengre frem og på venstre side du ser ei trapp som går inn i skogen.

Du har to parkeringsalternativer. Det nærmeste er parkeringsplassen i svingen etter du har passert hytta, den er på høyre side av veien når du kommer fra Oslo. Den er låst med bom, nøkkel til bommen henger på hyttas nøkleknippe. Parkeringsplassen disponeres av Skogvokteren i Oslo og brukes av flere enn oss. Fra parkeringsplassen er det 5-6 minutter å gå, se beskrivelse over, men nå vil du ha hytta på høyre side av veien og gå med ansiktet mot Oslo.